Dfinity

Máy tính Internet - Một máy tính blockchain với dung lượng không giới hạn, hoạt động đáng kinh ngạc và quản trị thuật toán, được chia sẻ bởi thế giới - Cloud 3.0
75 100
Base:
ICO:
Bonus ICO:
BẮT ĐẦU SAU

Đang cập nhật

Tổng quan về Dfinity ICO

Loại token: OWN WALLET

Dành cho pre-sale: 4,000,000 USD

Chấp thuận thanh toán: ETH

Đánh giá hoạt động xã hội: Cao

Tổng số thành viên: 21

Tên token: DFN

Nền tảng: Chưa có thông tin

Tổng số token: Chưa có thông tin

Token Sale: Chưa có thông tin

Giá Token: Chưa có thông tin

Hard Cap: Chưa có thông tin

Whitelist: Có

Presale: Có, chưa có thời gian cụ thể

Main sale: Có, chưa có thời gian cụ thể

Roadmap: Đang cập nhật

Dfinity ICO – Máy tính Internet – Một máy tính blockchain với dung lượng không giới hạn, hoạt động đáng kinh ngạc và quản trị thuật toán, được chia sẻ bởi thế giới – Cloud 3.0

Dfinity ICO – Giới thiệu 

Dfinity ICO đang xây dựng một loại tài nguyên điện toán đám mây công cộng mới. Điều này dựa trên một máy tính blockchain mới tương tự như khái niệm Ethereum nhưng đã cải thiện đáng kể hiệu suất và cuối cùng là năng lực không giới hạn. Các ứng dụng kinh doanh chạy trên máy tính này sẽ không thể vượt qua được và sẽ không cần phải có các thành phần phức tạp như cơ sở dữ liệu, sao lưu và phục hồi hệ thống hoặc Amazon Web Services, cho phép cắt giảm chi phí từ 90% trở lên bằng cách giảm nhu cầu vốn nhân lực.

Dự án DFINITY được thành lập để nghiên cứu tìm cách cho phép các mạng lưới phi tập trung công cộng để lưu trữ một máy tính ảo có khả năng không giới hạn. Yêu cầu bắt đầu là các hệ thống được phát triển nên có ích trong việc gia nhập hơn 1 triệu khách hàng đào dữ liệu. DFINITYi cũng tìm kiếm hiệu quả vượt trội so với hiện nay.

Dfinity ICO – Các tính năng

Hiệu suất cao: Dự án DFINITY được thành lập để nghiên cứu cách cho phép các mạng lưới phi tập trung công cộng để lưu trữ một máy tính ảo có dung lượng không giới hạn. Điều này dựa trên một máy tính blockchain mới tương tự như khái niệm Ethereum nhưng đã cải thiện đáng kể hiệu suất và cuối cùng là năng lực không giới hạn. Yêu cầu bắt đầu là các hệ thống được phát triển nên có ích trong việc gia nhập hơn 1 triệu khách hàng tham gia.

Có khả năng tương thích cao: Mặc dù nhiều công ty tư nhân sẽ điều hành các mạng riêng, nhưng một số dịch vụ sẽ vượt xa ngân sách và chuyên môn thực tế của họ. Ví dụ, một hệ thống chuỗi cung ứng được thiết kế để kết nối các nhà cung cấp và giúp họ tăng tài trợ thương mại đối với hóa đơn có thể kết hợp hữu ích tính ổn định tiền tệ, nhận dạng, phân xử và vận chuyển hàng hoá ổn định. DFINITY cho phép tạo các phiên bản mở của các dịch vụ đó trên mạng công cộng, và sau đó được kết hợp bởi các mạng riêng dưới dạng các block

Tự quản lý: DFINITY giới thiệu quản trị thuật toán dưới dạng “Hệ thống thần kinh Blockchain” có thể bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công và giúp khởi động lại các hệ thống bị hỏng, tự động tối ưu hoá an ninh mạng và hiệu quả, nâng cấp giao thức và giảm thiểu lạm dụng nền tảng, những người muốn chạy các hệ thống bất hợp pháp hoặc vô đạo đức.

Dự phòng cho tương lai: DFINITY đang xây dựng một loại tài nguyên điện toán đám mây được phân quyền công cộng mới. Tầm nhìn của chúng tôi là một trong số Internet 3.0, trong đó sự sáng tạo của Internet bắt đầu hoạt động như một máy tính khổng lồ với các tính chất mới triệt để có thể gây rối đột ngột. Các hệ thống CNTT của doanh nghiệp chạy trên máy tính này sẽ không thể vượt qua và sẽ không cần phải có các thành phần phức tạp như cơ sở dữ liệu, các hệ thống sao lưu và phục hồi.

Tổng quan về Dfinity ICO

Loại token: OWN WALLET

Dành cho pre-sale: 4,000,000 USD

Chấp thuận thanh toán: ETH

Đánh giá hoạt động xã hội: Cao

Tổng số thành viên: 21

Tên token: DFN

Nền tảng: Chưa có thông tin

Tổng số token: Chưa có thông tin

Token Sale: Chưa có thông tin

Giá Token: Chưa có thông tin

Hard Cap: Chưa có thông tin

Whitelist: Có

Presale: Có, chưa có thời gian cụ thể

Main sale: Có, chưa có thời gian cụ thể

Roadmap: Đang cập nhật

Dfinity ICO – Team

DOMINIC WILLIAMS: Trưởng phòng khoa học

TIMO HANKE: Trưởng phòng kỹ thuật

BEN LYNN: Chuyên gia cao cấp Nhà khoa học và Kỹ sư

ANDREAS ROSSBERG: Chuyên gia cao cấp Nhà khoa học và Kỹ sư

MAHNUSH MOVAHEDI: Chuyên gia cao cấp Nhà khoa học và Kỹ sư

MARTIN BECZE: Nhà nghiên cứu máy ảo

PAUL LIU: Kỹ sư

SHIGEO MITSUNARI: Nhân viên Cryptographer (Nhân viên mật mã)

ENZO HAUSSECKER: Kỹ sư cao cấp

DEREK CHIANG: Kỹ sư cao cấp

STEVE OMOHUNDRO: Nhà đầu tư cao cấp – Nghiên cứu về Quản trị Nhân sự / Quản trị

ROBERT LAUKO: Nhà đầu tư – Nghiên cứu/Phát triển cộng đồng

Dfinity là dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển, Icoupto sẽ liên tục cập nhật và thông báo khi có lịch đăng ký Whitelist (nếu có), Presale và Mainsale


ICO Upcomming
100
Base:
ICO:
Bonus ICO: