About Team

About Team

Ico Up To không chỉ là một blog về ICO. Chúng tôi là một tập thể đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ICO và đang thành công trong rất nhiều Project. Tiền thân là một Team Trade Coin Từ Năm 2015, chúng tôi luôn cùng nhau làm việc cùng nhau phát triển và tự hảo là một trong những tỷ phú fintech trẻ tuổi đi lên bằng chính năng lực và sự táo bạo của chúng tôi. Điều đó giúp chúng tôi nhận ra rằng bạn muốn thành công thì bạn phải có đội nhóm.

Bằng năng lực và kinh nghiệm của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là trở thành những tỷ phú siêu giàu trước 30 tuổi. Lớn lao hơn chúng tôi muốn chia sẻ cơ hội này cho tất cả những người tin tưởng và sát cánh cùng chúng tôi. Ai cũng có một thế mạnh và khả năng nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, hãy flow và đừng đứng ngoài cuộc.

Come here ! And go to moon !